Pandora Rome

Pandora Store
Address:
Via Frattina 86
Roma, 00187
Hours:
Mon – Sun 10:00 AM to 07:30 PM
Tel: +39 066797515

Pandora Store
Address:
Via Del Corso, 98
Roma (RM), 00187
Hours:
Mon – Sun 10:00 AM to 08:00 PM
Tel: +39 06 69922761

Pandora Shop-in-shop C/O Coin Roma
Address:
Piazzale Appio 7
Roma, 00183
Hours:
Mon 10:30 AM to 08:30 PM
Tue – Sun 10:00 AM to 08:30 PM
Tel: +39 0690281225

Pandora Store C/C Cc Porta Di Roma
Address:
Via Alberto Lionello 201
Roma, 00139
Hours:
Mon – Sun 10:00 AM to 10:00 PM
Tel: +39 0687071891

Pandora Store
Address:
Market Central Da Vinci
Via Geminiano Montanari
Fiumicino (RM), 00054
Hours:
Mon – Sun 10:00 AM to 09:00 PM
Tel: +39 06 65488549

Related Posts